Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng có nhiều hình thức thanh toán khi mua hàng trực tuyến qua website wisdombrick của cửa hàng Wisdombrick.

– Thanh toán trực tuyến: 

+ Internet Banking qua cổng thanh toán trực tuyển ở phần thanh toán (phần cuối cùng khi đặt đơn hàng).

+ Thanh toán qua thẻ ATM nội địa qua cổng thanh toán trực tuyển ở phần thanh toán (phần cuối cùng khi đặt đơn hàng).

+ Thanh toán qua thẻ quốc tế: VISA/ Mastercard qua cổng thanh toán trực tuyển ở phần thanh toán (phần cuối cùng khi đặt đơn hàng).

– Thanh toán khi nhận hàng (COD). Một số trường hợp nếu khách hàng từng mua hàng thất bại (không nhận hàng khi bên giao hàng tới), chúng tôi sẽ từ chối hình thức COD này, khách hàng được yêu cầu thanh toán trước tiền đơn hàng.

– Thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của cửa hàng dưới đây:

===Tài khoản ngân hàng dành cho khách hàng Xuất hoặc không cần xuất VAT ( +10%):

Ngân hàng BIDV
Số TK: 7100920839289
Chủ tài khoản: Wisdombrick